Kvalitet, kontinuitet & tillförlitlighet

sedan 1988

Tjänster

Nyproduktion

Ju tidigare vi kommer in i processen, desto bättre är det. Livslängden på en ny träfasad avgörs i regel av vilken typ av ytskikt man använder, hur den appliceras och vem som gör det. Måleri Team har varit delaktiga i ett stort antal nyproduktioner. Våra uppdragsgivare väljer oss igen, med vetskap om att deras högt ställda förväntningar kommer att infrias. Det är flera parametrar som skall klaffa, och vi ser till att de gör det. Alltid.

Inomhusmålning & tapetsering

Handen på hjärtat. När förnyade du tillvaron senast? Få åtgärder kan med så små medel skapa en känsla av nytt och fräscht, som att måla eller tapetsera om. Underarbetet ger förutsättningar för perfekta resultat. Vår erfarenhet är din garanti för att jobbet utförs och är klart när det skall. Huset, företaget eller lägenheten får nytt liv när jobbet är klart. Och det varar länge.

Fasadmålning

Kulören på din fasad är den kanske viktigaste detaljen på din bostad eller företag. Rätt applicerad skall en fasad hålla i många år, och det är inte bara valet av kvalitet som avgör. Vår kunskap om de varierande fasadmaterialen, vilken färgkvalitet fungerar med den aktuella fasadmaterialet och hur den skall strykas, har varit en avgörande framgångsfaktor när vi utfört projekten. Vi tror våra kunder håller med om att ingen gör det bättre än vi.

Samarbetspartners och varumärken